Wskazówki dotyczące montażu turbosprężarki

Turbosprężarka jest skomplikowanym urządzeniem o wyjątkowej precyzji. Nieprawidłowe użytkowanie lub modyfikacje mogą doprowadzić do jej uszkodzenia. Błędne podłączenie przewodów lub zmiana kontroli doładowania może doprowadzić do usterki turbiny i/lub silnika.

Bardzo ważnym jest ustalenie przyczyn niesprawności turbosprężarki i ich eliminacja przed przystąpieniem do montażu nowej lub poddanej regeneracji turbosprężarki.

 

Sprawdzić cały system dolotowy i w razie potrzeby wyczyścić. Następnie należy wymienić filtr powietrza. Jakiekolwiek zabrudzenia mogą doprowadzić do uszkodzenia turbosprężarki.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie rekomendowanych przez producentów samochodów części eksploatacyjnych (OEM parts). 

 

Układ olejowy musi być sprawdzony pod względem szczelności i drożności, tak aby zapewniał niezakłócony przepływ oleju.

Należy zweryfikować stan uszczelek flansz układu smarowania turbosprężarki. W przypadku jakichkolwiek zabrudzeń lub uszkodzeń należy je bezwzględnie wymienić.

 

Wymienić olej w silniku oraz filtr oleju.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów eksploatacyjnych niezalecanych przez producenta.

 

Montując turbosprężarkę trzeba korzystać wyłącznie z nowych uszczelek pod kolektor, jak również z odpornych na wysokie temperatury śrub przeznaczonych do montażu w układach wydechowych. Dokręcając śruby trzeba przestrzegać wielkości momentu, z jakimi mają być dokręcone. Należy sprawdzić i w razie potrzeby wyczyścić kolektor wydechowy. Zabrudzenia mogą doprowadzić do awarii turbosprężarki.

 

Podłączyć układ smarowania. Następnie wlać czysty olej silnikowy do wnętrza turbosprężarki przez specjalny otwór, tak aby uniknąć "suchego" startu podczas pierwszego uruchomienia silnika, kręcąc równocześnie wirnikiem sprężarki. Kolejno zainstalować pozostałe podłączenia. Podczas montażu należy bezwzględnie unikać sytuacji w których powstają naprężenia na przyłączach, jak i na samej turbinie.

 

Po odcięciu zasilania/zapłonu kręcić rozrusznikiem, aby wytworzyć ciśnienie w układzie smarowania. Następnie uruchomić silnik i pozwolić mu pracować na biegu jałowym przez ok. 30 sekund. Sprawdzić wszystkie połączenia i pewność montażu upewniając się, że nie ma żadnych nieszczelności i przecieków.